OBJECCIÓ FISCAL

Tota dominació, tota guerra es manté perquè hi col·laborem sense fer res, justificant-la o finançant-la!

No has de tenir por del que fas, quan això que fas és correcte

Rosa Parks

Si mil persones deixen de pagar els seus impostos, tal mesura no és ni violenta ni cruel, mentre que si els paguen, permeten a l’Estat cometre actes de violència i vessar la sang dels innocents. Aquesta és la definició d’una revolució pacífica.

H. David Thoreau

Tota dominació, tota guerra es manté perquè hi col·laborem sense fer res, justificant-la o finançant-la!

No has de tenir por del que fas, quan això que fas és correcte

Rosa Parks

Si mil persones deixen de pagar els seus impostos, tal mesura no és ni violenta ni cruel, mentre que si els paguen, permeten a l’Estat cometre actes de violència i vessar la sang dels innocents. Aquesta és la definició d’una revolució pacífica.

H. David Thoreau

Amb els teus impostos NO financis ni col·laboris amb els exèrcits ni amb el suport a les guerres, que són un fracàs i un crim de la humanitat.

Què volem aconseguir

Ser el màxim de persones objectores, insubmises, desobedients per entrenar-nos a dificultar el sistema de recaptació com a mitjà de pressió perquè els governs aturin les guerres, tot assumint un risc petit i controlat.

Prendre consciència en la pràctica de la força de la desobediència civil, entrenant-nos a perdre la por, tot empoderant-nos personalment i col·lectiva, i apostar per enfortir un sistema civil noviolenta com alternativa a la defensa militar armada.

Què hem aconseguit?

Des de 1983, com a continuïtat de l’objecció al servei militar, es va començar l’objecció fiscal a la xespesa militar. Els anys de la campanya anti-OTAN es va arribar a més de 5000 objectors fiscals a tot l’Estat.

El darrer any es va recomanar fer les aportacions al projecte civil de defensa noviolenta. Més de vint objectors fiscals van aportar 1600e, que han servit per finançar l’edició del llibre AutoDefensa Noviolenta.

Per què fem objecció fiscal

No volem ser còmplices de la despesa militar, que en nom de la legítima defensa, reforça el poder militar, la fabricació i la cursa d’armaments, el suport directe o indirecte a les guerres … I no permet el sorgiment de sistemes civils de defensa noviolenta.

Dels impostos que paguem en descomptem una part. La que cadascú cregui justa.

Tindrem més impacte 1.000 objectors de 10€ que no pas 10 objectors de 1.000 €.

Cadascú assumeix el risc que vol

– Per quantitats petites d’assalariats i pensionistes, en general no passa res.

– Com a màxim pot comportar una falta administrativa que es liquida amb el pagament de la quantitat objectada més un petit recàrrec.

– En el pitjor dels casos, si no es paga, es pot produir l’embargament només de la quantitat objectada incrementada amb interessos de mora. Mai més del doble de la quantitat objectada.

– En alguns casos a retornar, es pot produir un cert endarreriment en el retorn de la quantitat que ens deu “Hacienda”

– És poc probable, però pot passar, que en el cas d’empreses i autònoms es produeixin inspeccions per part de ”Hacienda”.

Què volem aconseguir

Ser el màxim de persones objectores, insubmises, desobedients per entrenar-nos a dificultar el sistema de recaptació com a mitjà de pressió perquè els governs aturin les guerres, tot assumint un risc petit i controlat.

Prendre consciència en la pràctica de la força de la desobediència civil, entrenant-nos a perdre la por, tot empoderant-nos personalment i col·lectiva, i apostar per enfortir un sistema civil noviolenta com alternativa a la defensa militar armada.

Per què fem objecció fiscal

No volem ser còmplices de la despesa militar, que en nom de la legítima defensa, reforça el poder militar, la fabricació i la cursa d’armaments, el suport directe o indirecte a les guerres … I no permet el sorgiment de sistemes civils de defensa noviolenta.

Dels impostos que paguem en descomptem una part. La que cadascú cregui justa.

Tindrem més impacte 1.000 objectors de 10€ que no pas 10 objectors de 1.000 €.

Què hem aconseguit?

Des de 1983, com a continuïtat de l’objecció al servei militar, es va començar l’objecció fiscal a la xespesa militar. Els anys de la campanya anti-OTAN es va arribar a més de 5000 objectors fiscals a tot l’Estat.

El darrer any es va recomanar fer les aportacions al projecte civil de defensa noviolenta. Més de vint objectors fiscals van aportar 1600e, que han servit per finançar l’edició del llibre AutoDefensa Noviolenta.

Cadascú assumeix el risc que vol

– Per quantitats petites d’assalariats i pensionistes, en general no passa res.

– Com a màxim pot comportar una falta administrativa que es liquida amb el pagament de la quantitat objectada més un petit recàrrec.

– En el pitjor dels casos, si no es paga, es pot produir l’embargament només de la quantitat objectada incrementada amb interessos de mora. Mai més del doble de la quantitat objectada.

– En alguns casos a retornar, es pot produir un cert endarreriment en el retorn de la quantitat que ens deu “Hacienda”

– És poc probable, però pot passar, que en el cas d’empreses i autònoms es produeixin inspeccions per part de ”Hacienda”.

L’objecció Fiscal NO és un delicte

En fer-la pública, mostrem que no hi ha afany defraudador.

Arrisquem la quantitat objectada més els interessos de mora.

L’objecció fiscal per despesa militar fa molts anys que es practica i es continua fent.

Hem de ser molts i organitzats per col·lapsar la “Hacienda española” i poder fer front no sols a les al·legacions, sinó també a la presentació de recursos als tribunals.

L’objecció Fiscal NO és un delicte

En fer-la pública, mostrem que no hi ha afany defraudador.

Arrisquem la quantitat objectada més els interessos de mora.

L’objecció fiscal per despesa militar fa molts anys que es practica i es continua fent.

Hem de ser molts i organitzats per col·lapsar la “Hacienda española” i poder fer front no sols a les al·legacions, sinó també a la presentació de recursos als tribunals.

1.178 euros anuals per cada un dels contribuents!

El pressupost total en defensa militar espanyola pel 2023: 24.758.800.000 €

68 milions diaris, 1.178 euros anuals per cada un dels 21 milions contribuents

Més del 2,17% del PIB. // Un 5% dels pressupostos generals

En aquesta presentació hi trobareu les instruccions detallades per fer objecció fiscal:

Model de carta per comunicar al ministeri que fem objecció fiscal

Amb aquesta carta dirigida a la “Sra. Ministra de Economía y Hacienda” , l’informem que fem objecció fiscal i que, en cap cas, no volem fer frau fiscal.

Tots models de documents per presentar recurs, reclamació o al·legacions, si mai fos necessari, els trobareu a aquest enllaç  https://objecciofiscal.org/Documents-cat/

Si teniu qualsevol dubte, contacteu-nos al correu info@aturemlesguerres.cat

Si vols fer difusió de la campanya a les vostres accions, podeu descarregar aquest fulletó:

CatalanEnglishArabicFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishUkrainian