ANNEX: Les vies de transformació complementàries

ANNEX: Les vies de transformació complementàries

A. Som conscients de les diferents vies de transformació?

Usualment, en qualsevol conversa sobre com enfocar la solució d’un problema social, polític, econòmic, ambiental… podem identificar diverses vies de transformació, o del que en diuen, diverses “teories del canvi” que normalment contraposem: el que cal fer és sortir al carrer…, o només si eduquem…, o si un no canvia res pot canviar… #ADNcat

B. Com fer complementàries les diferents vies de transformació?

Aquestes vies, segons Paul Engler, podem dir que són: el canvi personal, l’educació, la mobilització, l’organització, la política institucional i la creació d’alternatives. Si les fem conscients, podem fer‑les complementàries. Apliquem‑les ara a “com aturar les guerres” amb exemples concrets de casa nostra. #ADNcat

C. El canvi personal

La introspecció ens ajuda a prendre consciència dels impulsos, emocions, sentiments, pensaments que provoquen comportaments més o menys violents, covards, passius, compromesos, pacificadors….

Cultivar les actituds noviolentes permetrà afrontar els conflictes sense incrementar l’espiral violenta i l’odi en les relacions de tot ordre. Amb actituds violentes o masclistes poc podem aportar a la construcció de pau o al feminisme.

La prova de foc del canvi de visió o d’actituds és el canvi en les nostres pràctiques socials: canvi en el consum, el treball, l’estalvi, la inversió, l’alimentació, la mobilitat, l’energia…; en el vot, el compromís social i polític, en el pagament d’impostos… Totsaquests canvis conscients poden afavorir la cultura de guerra o la cultura de pau, poden reduir agressions i violències culturals, estructurals… o poden augmentar‑les.

D. L’educació

L’educació pot ser la paraula màgica que alguns creuen que arreglarà en les generacions futures allò que nosaltres no sabem arreglar. Cal adonar‑se que aprenem més per imitació i emulació que per discursos, sobretot quan aquests no són coherents amb el comportament del qui els predica.

L’educació per la pau abasta una àmplia gamma de visions, formacions, entrenaments… per a totes les edats, amb l’objectiu de reduir les relacions violentes, transformar els conflictes i combatre les guerres i les seves causes. Entre els referents: Edualter, Unipau i Pau, Escola Cultura de Pau, Servei Civil Internacional, Fundació Carta de la pau dirigida a l’ONU, Lluita noviolenta, l’Escola de formació Guillem Agulló. #ADNcat

E. La mobilització

En diferents moments s’han generat grans moviments socials contra les guerres i a favor de la pau. D’entre els més rellevants en els darrers anys a Catalunya han estat www.aturemlaguerra.org i Casa nostra . Però també podem considerar‑ne d’altres que denuncien les violències masclistes, pels sense llar, per l’habitatge i la feina digna, el dret a decidir… #ADNcat

F. L’organització

Una cosa són les campanyes o les mobilitzacions puntuals, i l’altra són les organitzacions que busquen la transformació des d’estructures ben dotades, amb suport permanent, arrelades arreu, amb projecció internacional… En general aquestes s’apleguen a www.lafede.cat i, en especial, dins l’eix de pau noviolència. Algunes d’elles orientades a denunciar diferents elements dels conflictes bèl∙lics o de l’armament: www.centredelas.org, Fundipau, Novact . #ADNcat

G. La política institucional

Allò que surt de la ciutadania, dels moviments socials, a vegades te ressò institucional, sigui perquè alguns partits incorporen valors i demandes als seus programes, sigui perquè els parlaments o governs creen polítiques adreçades en aquest cas a la pau i els conflictes. La Llei de foment de la pau, el Consell català de foment de la pau, i, més operatiu, lInstitut Català Internacional per la Pau, en són exemples. #ADNcat

H. La creació d’alternatives

En aquest cas, el projecte sistema civil de defensa noviolenta vol contribuir a posar les bases d’un sistema civil de defensa noviolenta com alternativa als habituals sistemes militars de defensa violenta. Si obté l’aportació i la implicació ciutadana necessàries, vol plantejar com podria ser aquest Sistema Civil de Defensa Noviolenta a Catalunya, tant en la fase actual, com en el cas d’esdevenir un estat independent. #ADNcat

CatalanEnglishArabicFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishUkrainian