En absència de conflicte els òrgans poden tenir aquestes funcions: vigilància i alerta de perills, riscos i amenaces; anàlisi de la seva aportació a la defensa civil; participació en elaborar plans de contingència en el seu àmbit competencial i mantenir-se en disposició d’actuar en els operatius d’acció que se’ls encomanin. Aquests plans establiran les línies de comandament i funcions dels seus membres.

En cas de conflicte, executaran les accions previstes als respectius plans de contingència amb el grau d’autonomia i coordinació contemplats. En l’àmbit sectorial, la implicació de: universitats i centres de coneixement, associacions i ONG, empreses, treballadors, pagesos, mitjans de comunicació, centres educatius, centres sanitaris, cossos de policia i protecció civil…

Les diferents unitats administratives territorials –municipi i barri (depenent de la grandària), comarca, vegueria- disposaran d’un cos d’AutoDefensa Noviolenta que integrarà els voluntaris que se n’adscriguin sota el comandament operatiu del seu cap i en coordinació sociocràtica amb els cossos de les altres unitats territorials.

També ho pots seguir  a

CatalanEnglishArabicFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishUkrainian